Строително Предприемачески Холдинг

СПХолдинг извоюва лидерската си позиция на пазара благодарение на възможността самостоятелно да изпълнява проекти. Компанията притежава пълния набор от необходими съоръжения, механизация и човешки ресурс за реализирането на различни строителни обекти. Холдингът е успял да построи финансово стабилна структура, за да се обезпечат големи по обем и много разнообразни строителни обекти. Това е гаранция за сигурното завършване на проектите качествено и в срок, което е и една от причините “Строително-предприемачески холдинг” да бъде предпочитан изпълнител.

екологично строителство

Името на компанията стои зад реализацията на някои от най-значимите екологични проекти в страната, прилагайки високотехнологична и иновативна система за оптимизиране на употребата на материали, енергия и суровини, която намалява влиянието на човека върху околната среда. Холдингът е изградил и успешно въвел в експлоатация пет пречиствателни станции. Един от последните екологични проекти, който завърши компанията, е пречиствателната станция на град Шумен. Тя работи по изключително модерен начин и гарантира повишаването на качеството на живот на хората там. Пречистването на водата се извършва чрез система от басейни, в които се понижава замърсеността от въглерод, азот и фосфор. В сградата са монтирани и специални въздуховодки, чрез които се осигурява безпроблемното и по-качествено протичане на биологичното пречистване. Има възможност и за допълнително обеззаразяване чрез UV лампи. Автоматизацията на процесите в пречиствателната станция е на най-високо ниво и всичко се управлява дистанционно от диспечерския пункт.

Инфраструктурно строителство

Фокусът върху иновативните решения е водещ и в инфраструктурните проекти на компанията, в които са внедрени последните високи технологии. СПХолдинг изгражда водопроводни и канализационни мрежи (ВиК), магистрални водопроводи, довеждащи колектори и други; депа и претоварни станции за отпадъци; електропреносна и транспортна (Ж.П.) мрежи. Сред мащабните и отговорни инфраструктурни проекти на “Строително-предприемачески холдинг” са Проект за сметище Савина Стена, Косово (част от предприсъединителната програма ИПА на Европейската комисия и в съответствие със стратегията за опазване на околната среда, залегнала в Националния план за развитие на Косово), ВиК мрежи Силистра, Колектори и Канално-помпени станции (КПС), агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда, Канализация в с. Михнево, общ. Петрич, Интегриран воден проект за гр. Русе (разширение и обновление на водопроводната и канализационната мрежа, рехабилитация на магистралния водопровод Сливо поле - Русе и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води на стойност 57,7 млн. евро).

С изключително богат опит в строителството на офис сгради и многофункционални и жилищни комплекси, административни обекти, хотели, промишлени предприятия, логистични центрове и др., холдингът обхваща целия диапазон на строителния процес. В сферата му на дейност влизат още реконструкция, рехабилитация и модернизация на вече съществуващи сгради и не на последно място - високо и жилищно строителство.

В момента СПХолдинг изпълнява проект за сграда, разположена на ъгъла на бул. „Тодор Александров“ от юг и ул. „Перник“ от запад в град София. Осеметажната сграда е предвидена за офиси, като на всеки етаж са разположени по две помещения за работа. За удобството на работещите в нея проектът предвижда подземен паркинг с 22 паркоместа. Основното фоайе е с по-голяма височина, за да може да се осигури естествена светлина и простор. Проектът ще бъде осъществен спрямо всички световни тенденции за строителни работи и дизайн, като ще се използва висок клас материали за цялата сграда - за настилките са предвидени каменни плочи, отоплението и охлаждането са изградени по модерна технология, взимаща предвид загубите на енергия, както и частично структурни окачени стъклени фасади, които придават модерния облик, от който се нужда столицата. В жилищното строителство СПХолдинг се фокусира върху създаването на безопасна, здравословна среда и комфорт на обитателите и проектирането на сгради с индивидуалност и характер.

Екологично строителство

Комплексният подход на холдинга към възложените проекти впечатлява с кратките срокове и високото качество на изпълнение. В рамките на 4 месеца "Строително-предприемачески холдинг” извършва ремонтно-възстановителни работи за реконструкция, модернизация, вътрешно обзавеждане и цялостно саниране на сградата на петзвездния хотел Zornitza Sands SPA. Разположен на самия морски бряг в близост до комплекс “Елените”, хотелът е забележителен с гледката към морето, с която разполага всяка от 212-те стаи. Уникалното разположение и луксозното преживяване, които осигурява сградата, са водещи в цялостната концепция на проекта - от осъществяването на вертикалната планировка и ландшафтната архитектура на парка, разположен на обща площ над 18 хка до локалната пречиствателна станция и собствения водоизточник. Този подход във високото строителство, включващ съвременно екологично мислене, технологии и иновативни подходи, грижа за околната среда, качествена архитектура и естетика в интериора е гаранция за устойчивост и високо качество на живота.

“Държим на коректни трудови отношения със служителите, като насочваме усилията си върху професионалното развитие и повишаване на квалификацията на персонала. Непрекъснато инвестираме в местните общности, в които осъществяваме проектите си, защото вярваме и разбираме, че така подобряваме качеството на живот на хората.”, споделят от компанията. “Ние, в „Строително-предприемачески холдинг" ЕООД, знаем, че единственият възможен принцип на работа е предлагането на най-високо качество на продуктите и услугите. Качество, което отговарящо не само на нуждите и очакванията на нашите клиенти и партньори, но и на собствените ни високи стандарти. Затова наблюдаваме всички промени на тенденциите в строителството, приложимата нормативната база и международните стандарти, като залагаме на постоянен процес на усъвършенстване на управлението, реализирането на проекти и опазването на околната среда.”, допълват.

Тези и всички останали проекти, осъществени от холдинга, се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни и национални стандарти. СПХолдинг наблюдава и следи всички промени на тенденциите в строителството, приложимата нормативната база и международните стандарти, като залага на постоянен процес на усъвършенстване на управлението, реализирането на проекти и опазването на околната среда.

Вярата, че всеки един проект в областта на строителството оставя сериозен отпечатък и променя бъдещето на всички нас, е основна ценност в работата на компанията.. Затова мениджмънтът на "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД се ангажира да осигурява непрекъснатост на процеса на намаляване на вредните въздействия от дейностите на дружеството върху околната среда. Компанията се фокусира върху екологичното строителство, внедрявайки най-модерните технологии в проектите си. Коректните трудови отношения със служителите, инвестицията в професионалното им развитие и повишаване на квалификацията на персонала са основна част от усилията на компанията. Друг важен акцент, залегнал в ценностната система на дружеството, е непрекъснато инвестиране в местните общности, в които осъществява проектите си и подобряване качеството на живот на хората.

Стандартите на дружеството са изключително високи - предлагането на най-високо качество на продуктите и услугите е единственият възможен принцип на работа в СПХолдинг както на местно, така и на световно ниво. Доказателство за капацитета на дружеството и безкомпромисното качество, с което се изпълняват проектите, са сертификатите на системата за управление EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001: 2014, BS OHSAS 18001: 2007, удостоверени от TÜV NORD CERT.

От май 2004 г. дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителите за всички групи строежи. „Строително-предприемачески холдинг" ЕООД е сертифицирана и за работа с класифицирана информация и има даден допуск за работа по обекти на НАТО с ниво на достъп “NATO Secret”.